Menu Close
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Lịch thi đấu World Cup 2022 giờ Việt Nam [MỚI NHẤT]

XEM THEO NGÀY   |  XEM THEO BẢNG ĐẤU

Bảng dưới đây trình bày lịch thi đấu bóng đá của FIFA World Cup 2022 theo giờ Việt Nam. Lịch VCK giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra tại Qatar, từ ngày 20/11 đến 18/12/2022 đầy đủ và chính xác.

BẢNG   |   VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP

Lịch thi đấu vòng bảng World Cup lượt thứ nhất

NOVEMBER 20

Group A

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Qatar

23:00

Ecuador

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Bayt Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 21

Group B

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

England

20:00

Iran

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Khalifa International Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group A

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Senegal

23:00

Netherlands

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Thumama Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 22

Group B

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

USA

02:00

Wales

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ahmed bin Ali Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group C

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Argentina

17:00

Saudi Arabia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Lusail Iconic Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group D

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Denmark

20:00

Tunisia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Education City Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group C

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Mexico

23:00

Poland

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Stadium 974

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 23

Group D

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

France

2:00

Australia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Janoub Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group F

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Morocco

17:00

Croatia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Bayt Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group E

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Germany

20:00

Japan

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Khalifa International Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group E

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Spain

23:00

Costa Rica

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Thumama Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 24

Group F

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Belgium

02:00

Canada

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ahmad Bin Ali Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group G

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Switzerland

17:00

Cameroon

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Janoub Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group H

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Uruguay

20:00

South Korea

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Education City Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group H

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Portugal

23:00

Ghana

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Stadium 974

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 25

Group G

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Brazil

02:00

Serbia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Lusail Iconic Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Lịch thi đấu vòng bảng World Cup lượt thứ 2

Group B

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Wales

17:00

Iran

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ahmad bin Ali Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group A

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Qatar

20:00

Senegal

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Thumama Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group A

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Netherlands

23:00

Ecuador

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Khalifa International Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 26

Group B

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

England

02:00

USA

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Bayt Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group B

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Tunisia

17:00

Australia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Janoub Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group C

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Poland

20:00

Saudi Arabia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Education City Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group D

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

France

23:00

Denmark

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Stadium 974

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 27

Group C

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Argentina

02:00

Mexico

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Lusail Iconic Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group E

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Japan

17:00

Costa Rica

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ahmed bin Ali Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group F

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Belgium

20:00

Morocco

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Thumama Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group F

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Croatia

23:00

Canada

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Khalifa International Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 28

Group E

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Spain

02:00

Germany

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Bayt Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group G

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Cameroon

17:00

Serbia

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Janoub Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group H

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

South Korea

20:00

Ghana

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Education City Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group G

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Brazil

23:00

Switzerland

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Stadium 974

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 29

Group H

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Portugal

02:00

Uruguay

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Lusail Iconic Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Lịch thi đấu vòng bảng World Cup lượt thứ 3

Group A

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ecuador

22:00

Senegal

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Khalifa International Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group A

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Netherlands

22:00

Qatar

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Bayt Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

NOVEMBER 30

Group B

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Iran

02:00

USA

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Thumama Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group B

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Wales

02:00

England

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ahmad bin Ali Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group D

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Tunisia

22:00

France

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Education City Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group D

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Australia

22:00

Denmark

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Janoub Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

DECEMBER 01

Group C

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Saudi Arabia

02:00

Mexico

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Lusail Iconic Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group C

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Poland

02:00

Argentina

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Stadium 974

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group F

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Canada

22:00

Morocco

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Thumama Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group F

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Croatia

22:00

Belgium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ahmad bin Ali Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

DECEMBER 02

Group E

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Japan

02:00

Spain

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Khalifa International Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group E

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Costa Rica

02:00

Germany

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Bayt Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group H

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ghana

22:00

Uruguay

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Al Janoub Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group H

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

South Korea

22:00

Portugal

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Education City Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

DECEMBER 03

Group G

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Cameroon

02:00

Brazil

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Lusail Iconic Stadium

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Group G

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Serbia

02:00

Switzerland

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Stadium 974

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2022

03/12 22h00 Trận 1 Nhất bảng A vs Nhì Bảng B
04/12 02h00 Trận 2 Nhất bảng C vs Nhì Bảng D
22h00 Trận 3 Nhất bảng D vs Nhì bảng C
05/12 02h00 Trận 4 Nhất bảng B vs Nhì bảng A
22h00 Trận 5 Nhất bảng E vs Nhì bảng F
06/12 02h00 Trận 6 Nhất bảng G vs Nhì bảng H
22h00 Trận 7 Nhất bảng F vs Nhì bảng E
07/12 02h00 Trận 8 Nhất bảng H vs Nhì bảng G

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2022

09/12 22h00 Tứ kết 1 (TK 1) Thắng trận 5 vs Thắng trận 6
10/12 02h00 TK 2 Thắng trận 1 vs Thắng trận 2
22h00 TK 3 Thắng trận 7 vs Thắng trận 8
11/12 02h00 TK 4 Thắng trận 4 vs Thắng trận 3

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022

14/12 02h00 Bán kết 1 (BK1) Thắng TK 2 vs Thắng TK 1
15/12 02h00 BK 2 Thắng TK 3 vs Thắng TK 4

Lịch thi đấu trận tranh hạng 3 VCK World Cup 2022

17/12 22h00 Thua BK 1 vs Thua BK 2

Lịch thi đấu chung kết World Cup 2022

18/12 02h00 Thắng BK 1 vs Thắng BK 2

Với việc Costa Rica đã trở thành đội bóng thứ 32 – đội cuối cùng giành tấm vé vào tham dự VCK World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar vào cuối năm nay, ta có các bảng đấu như sau:

  • Bảng A: Qatar, Ecuador, Senegal, Netherlands
  • Bảng B: England, Iran, USA, Wales
  • Bảng C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Poland
  • Bảng D: France, Australia, Denmark, Tunisia
  • Bảng E: Spain, Costa Rica, Germany, Japan
  • Bảng F: Belgium, Canada, Morocco, Croatia
  • Bảng G: Brazil, Serbia, Switzerland, Cameroon
  • Bảng H: Portugal, Ghana, Uruguay, South Korea

VCK World Cup 2022 diễn ra ở đâu? Khi nào?

Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra tại đất nước Qatar, đây được coi là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức bởi một quốc gia Trung Đông. Sự kiện danh giá đã được dự kiến sẽ diễn ra trong những tháng mùa hè, nhưng sau đó đã được dời lại để bắt đầu vào những tháng mùa đông để giải quyết những lo ngại về cái nóng bức mùa hè của đất nước Qatar.

Do đó, lịch thi đấu Trực tiếp world cup miễn phí 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 11 năm 2022 và kết thúc vào ngày 18 tháng 12 năm 2022. Giải đấu chính thức sẽ có tổng cộng 64 trận đấu sẽ diễn ra trong thời gian 28 ngày.

Trước khi sự kiện này diễn ra, FIFA – cơ quan quản lý toàn cầu chủ trì tất cả các vấn đề liên quan đến bóng đá quốc tế đảm bảo rằng các công tác chuẩn bị được diễn ra. Quá trình đấu thầu cho trách nhiệm đăng cai đã kết thúc với Qatar là đất nước đã  thắng cuộc đăng cai tổ chức giải đấu. FIFA đã dành cho đất nước Qatar gần một thập kỷ để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2022.

Quá trình kiểm tra chất lượng diễn ra ba năm trước khi diễn ra vòng chung kết World Cup để giúp các liên đoàn bóng đá chuẩn bị cho sự kiện danh giá này. Tất cả các liên đoàn bóng đá đều được trao suất tham dự vòng chung kết World Cup với tổng số 32 suất tham dự vòng loại. 32 đội sẽ tạo thành danh sách các đội bóng chính thức sẽ được thi đấu tại vòng chung kết World Cup, với mỗi đội có một phân khu dành riêng cho đội bóng trong thời điểm diễn ra lịch thi đấu world cup 2022.

Bản thân tranh tài thi đấu được chia thành nhiều vòng thi đấu sẽ bắt đầu từ vòng bảng. 32 đội được chia thành 8 bảng gồm 4 đội sẽ tham gia thi đấu trong suốt các trận ở vòng bảng. Tiếp sau đó là các trận thi đấu của các đội bóng ở Vòng 16 đội, sau đó là các chung kết. Đối với những người hâm mộ không đủ khả năng tài chính hoặc thời gian để đến thăm Qatar thì họ có thể xem các buổi phát sóng trực tiếp các trận thi đấu ở vòng chung kết World Cup 2022 trên nền tảng thể thao trực tuyến yêu thích của họ.

Rất nhiều người Vietnam là fan hâm mộ các đội tuyển tham gia thi đấu ở vòng chung kết World Cup, đây là lý do tại sao vòng chung kết World Cup 2022 là sự trải nghiệm tuyệt vời cho những người đam mê bóng đá ở Đảo quốc Sư tử này. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá ở Vietnam đang tìm kiếm các lịch thi đấu chính thức của vòng chung kết  World Cup theo định dạng Giờ Vietnam. Hãy tận dụng ngay cơ hội để xem trực tiếp miễn phí World Cup 2022 và bạn có thể giành được những khoản thanh toán thú vị!

Lịch thi đấu FIFA World Cup Qatar 2022: Vòng bảng

Nguồn: https://www.youtube.com/c/JunGSaFootball

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Lịch thi đấu là gì?

Trong bóng đá, thuật ngữ lịch thi đấu là lịch trình tổng thể của các trận đấu trong một giải đấu. Ví dụ: Lịch thi đấu của FIFA Qatar 2022 chỉ đơn giản là liên quan đến lịch thi đấu world cup 2022. Các phần thông tin bạn sẽ tìm thấy ở đây có thể bao gồm ngày tháng, đội bóng và thậm chí cả sân vận động.

Tôi có thể xem lịch thi đấu cho World Cup 2022 ở đâu?

Nếu bạn là một người đam mê thể thao, bạn có thể muốn kiểm tra phần cá cược thể thao của nhà cái trực tuyến yêu thích của bạn vì họ có thể đã cập nhật lịch thi đấu của World Cup 2022 cho người hâm mộ xem.

Solarbet chỉ là một trong số rất nhiều nhà cái châu Á quảng bá điều này cùng với tỷ lệ cá cược World Cup tốt nhất của họ. Bạn cũng có thể muốn truy cập trang web chính thức của FIFA để xem lịch trình hoàn chỉnh cho mùa giải 2022.

Có tỷ lệ cá cược liên quan đến lịch thi đấu không?

Tỷ lệ cá cược chắc chắn có liên quan đến lịch thi đấu. Tùy thuộc vào đội nào sẽ đối đầu, tỷ lệ cá cược có thể thay đổi đáng kể. Đây là lý do tại sao điều quan trọng đối với người chơi cá cược là phải tự nhận thông báo về lịch thi đấu đầy đủ của World Cup 2022 trước thời hạn trước khi họ đặt bất kỳ khoản cá cược nào.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Recent_Posts”][/siteorigin_widget]